Култура

Нашата отговорност е да предоставим на клиентите професионални решения за LED осветление, ориентирани към търсенето на пазара, и въз основа на характеристиките на приложението на различните пазари, съчетани със собствените предимства на LED, разработихме разнообразни продукти за приложение на LED осветление и заменихме традиционните лампи в свързани области да се превърнат в основните продукти за осветление на пазара.

about (3)

1. Философия на компанията

ОСВЕТЛЕНИЕТО прави живота по-добър

2. Мисия на компанията

Постоянно създавайте стойност за клиентите с висококачествени, професионални и конкурентни осветителни продукти.

3. Фирмени ценности

Искрен и надежден, праведен и приятелски настроен.

Посвещавайте и допринасяйте, работа в екип и сътрудничество.

Трудолюбив и усърден, отворен и предприемчив.

Доброволен и самодисциплина, практичен и фокус.